Tuesday, May 31, 2011

~ puteriku sayang ~


Album : Keizinan Mu
Munsyid : Hijjaz
http://liriknasyid.com


Lembut mu tak bererti kau mudah dijual beli
Kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti
Lembut bukan hiasan bukan jua kebanggaan
Tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati

Disebalik bersih wajah mu disebalik tabir diri mu

Ada rahsia agung tersembunyi dalam diri
Itulah sekeping hati yang takut pada ilahi
Berpegang pada janji mengabdikan diri

Malu mu mahkota yang tidak perlukan singgahsana

Tapi ia berkuasa menjaga diri dan nama
Tiada siapa yang akan boleh merampasnya
Melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri

Ketegasan mu umpama benteng negara dan agama

Dari dirobohkan dan jua dari dibinasakannya
Wahai puteriku sayang kau bunga terpelihara
Mahligai syurga itulah tempatnya :)


~ Ibnu Nafis ~


IBNU Nafis atau nama sebenarnya Alauddin Abu Al-Ala Ali bin Abi Al-Hazam Al-Qurasyi Al-Syafie Al-Misri telah dilahirkan di Damsyik, Syria pada tahun 607 H / 1210 M.

Beliau dibesarkan di Damsyik dan telah mempelajari ilmu kedoktoran daripada Al-Dahkwar dan Imran Al-Israili.

Apabila usianya meningkat belia, beliau telah berhijrah ke Kaherah pada zaman Raja Al-Ayubi Al-Kamil dan mula bekerja di situ sehingga dilantik menjadi ketua di Hospital Al-Mansuri. Beliau lebih dikenali dengan nama Ibnu Nafis.

Kehidupan Ibnu Nafis 'istimewa' kerana sepenuh waktunya beliau lebih mempelajari ilmu kedoktoran sehingga beliau tidak berkahwin.

Sebagaimana ulama-ulama yang lain, beliau tidak sahaja mempelajari bidang kedoktoran, bahkan mengkaji ilmu di dalam bidang mantik, falsafah, bahasa, ilmu bayan, hadis, dan usul fiqh.

Beliau juga merupakan tokoh yang begitu kognitif kerana keaslian dan kebebasan pemikirannya, serta kajiannya yang bersandarkan kepada pemerhatian, penelitian dan membuat uji kaji.

Di antara contoh eksperimennya adalah dengan menganalisis perjalanan darah di dalam tubuh badan.

Kajiannya begitu terperinci apabila beliau telah menemui peredaran darah ke paru-paru yang merupakan asas penemuan Harvey di dalam peredaran darah yang lain, iaitu tiga kurun selepas kematiannya.

Dalam bidang kedoktoran pula, beliau amat mementingkan sudut penganalisisan anggota luar dan faktor-faktor yang memberi akibat pada tubuh badan (asbab) berbanding mementingkan sudut rawatan.

Ini menjadikan beliau merupakan orang pertama yang menghasilkan karya dalam bidang usul ilmu kedoktoran.

Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang sangat tawaduk di dalam berilmu, malah selalu mengadakan perhimpunan bersama ulama-ulama dan ahli-ahli atau pakar kedoktoran di rumahnya.

Ibnu Nafis juga telah menghuraikan buku Tasrihu al Qanun karya Ibnu Sina yang mana di dalamnya terkandung penemuan beliau terhadap proses peredaran darah ke paru-paru. Beliau meneruskan usahanya menghuraikan karya ulama-ulama yang lain sehingga huraian tersebut disusun menjadi beberapa buku.

Kecintaan beliau terhadap ilmu juga telah membuatkannya mentafsir buku Al-Adawiyah karya Hippocrate dan buku karya Galinous. Beliau kemudiannya menyusun buku Syarah Mufradatu al Qanun, Tafsiru al-lal wa Asbabu al Amrad, Syarhu al Hidayah fi al Tib dan Al Syamil fi al Tib yang menyentuh tentang keseluruhan penyakit mata.

Ibnu Nafis mengakhiri penulisannya dalam bidang kedoktoran dengan menulis ensiklopedia Al Syamil fi al Tib. Beliau juga telah bercadang untuk membukukan karya tersebut di dalam 300 jilid, tetapi hanya sempat menyiapkan sebanyak 80 jilid sahaja kerana meninggal dunia.

Antara karya beliau yang lain ialah dalam bidang falsafah buku Fadil bi Natiq.

Di dalam laras agama pula, beliau menghasilkan buku Al Risalatu al Kamil fi al Sirah Al Nabawiyyah dan Mukhtasar Ilmi al Hadis. Di dalam bidang bahasa, beliau menghasilkan buku Toriqu al Fasaha dan bidang perundangan pula, beliau menghasilkan buku Syarah Kitabu al Tanbih ila Furui al Syafi'iyyah.

Ibnu Nafis meninggal dunia di Kaherah, Mesir pada 687 H / 1288 M.

~ rukhsah dalam Islam ~


DI sana terdapat beberapa sebab untuk membolehkan seseorang itu mendapat rukhsah (keringanan).

* Sebab yang pertama ialah musafir. Rukhsah yang diberikan kepada orang yang musafir ialah seperti solat jamak dan qasar.

* Sebab kedua ialah sakit. Sebagai contoh, orang yang sakit diharuskan untuk bertayammum apabila badannya tidak boleh terkena air.

* Sebab ketiga ialah paksaan sama ada terpaksa atau dipaksa. Sesiapa yang berada dalam keadaan terpaksa seperti terlalu lapar kerana tidak berjaya mendapatkan makanan walaupun telah berusaha, diharuskan untuk memakan makanan yang haram. Begitu juga orang yang dipaksa mengucapkan kalimah kufur dalam keadaan terancam nyawanya, boleh berbuat demikian, tetapi hatinya masih lagi beriman kepada Allah SWT.

* Sebab keempat pula ialah lupa. Sebagai contoh, seseorang yang makan kerana terlupa dia berpuasa, tidak membatalkan puasanya. Ini berdasarkan Hadis Nabi SAW: Apabila salah seorang kamu lupa bahawa dia berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya kerana sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah SWT. (riwayat Al-Bukhari & Muslim)

* Sebab kelima ialah kejahilan. Sesiapa yang benar-benar jahil atau tidak mengetahui bahawa sesuatu perbuatan itu haram. Lalu dia melakukannya dalam keadaan jahil. Maka, dia akan terlepas daripada mendapat dosa.

Ia dapat dilihat melalui firman Allah SWT tentang mereka yang terlibat dengan riba tanpa mengetahui tentangnya. Firman Allah SWT: Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah… (al-Baqarah: 275)

Ini menunjukkan bahawa Allah SWT memberikan kelonggaran kepada orang yang terlibat dengan riba untuk memanfaatkan keuntungan melalui penglibatannya itu sebelum dia menyedari tentang keharamannya.

* Sebab keenam ialah situasi yang tidak dapat dielakkan seperti umum balwa. Sebagai contoh, orang yang terkena lumpur dalam perjalanan adalah dimaafkan. Ini adalah kerana kesukaran untuk mengelak situasi berkenaan.

* Sebab ketujuh ialah kekurangan. Sebagai contoh, kanak-kanak tidak diwajibkan dengan apa-apa taklifan. Golongan wanita pula tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat atas dasar mempunyai kekurangan sifat-sifat tertentu. Sabda Nabi SAW: "Diangkat pena itu (tidak dikira bersalah) kerana tiga perkara: Seorang kanak-kanak kecil sehingga dia dewasa, orang yang sedang tidur sehingga terjaga dan orang gila sehingga dia kembali normal." (riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud)

Demikianlah beberapa contoh rukhsah yang diberikan dalam Islam apabila berhadapan dengan kesusahan. Namun, perlu kita sedari bahawa rukhsah ini tidak berkekalan. Ia hanya boleh digunakan apabila berhadapan dengan kesusahan sahaja. Apabila kesusahan tersebut telah hilang, maka kita perlu kembali semula kepada hukum asal. :)

~ Al-masyaqqatu tajlibu at-taysiir ~


ISLAM adalah merupakan agama yang meraikan situasi dan keadaan. Umat Islam tidak akan merasa kesusahan sekiranya mereka memahami hukum-hakam Syariah Islam.

Ini adalah kerana, pelaksanaan Islam adalah anjal dengan memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk mempraktiskan hukum mengikut kemampuan dan keupayaan mereka, tanpa meninggalkan asas dan prinsip yang tetap.

Oleh itu, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat r.a untuk sentiasa memudahkan ketika menyampaikan dakwah agar Islam dapat diamalkan oleh semua tanpa mengalami kesulitan. Sabda Nabi SAW: Sesungguhnya kamu diutus untuk memudahkan dan bukan diutus untuk menyusahkan. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sebenarnya, inilah kehendak Allah SWT, Iaitu apabila umatnya melakukan ibadah, mereka tidak ditimpa sebarang kesusahan dan kesulitan. Firman Allah SWT: Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran… (al-Baqarah: 185)

Perlulah difahami bahawa kita tidak dapat menafikan terdapatnya kesusahan dalam beragama. Ia adalah hakikat yang tidak boleh dinafikan. Setiap amalan mempunyai kesusahan dan kesukarannya yang tersendiri. Sebagai contoh, kewajipan membayar zakat. Ia tentunya mempunyai kesusahan kerana perlu melakukan pengorbanan dari segi harta benda demi menunaikan kewajipan Allah SWT tersebut.

Bukan itu sahaja, umat Islam juga mungkin mengalami kesukaran untuk mengira taksiran harta yang dikenakan zakat dan jumlah yang perlu dikeluarkan. Di peringkat syarikat, zakat menjadi lebih rumit untuk dikira sehingga ada beberapa pandangan ulama mengenai pengiraan zakat syarikat. Ini adalah kerana, zakat syarikat perlu mengambil kira pemegang saham Muslim atau tidak, pemilikan sempurna, mencukupi haul (setahun) dan sebagainya.

Demikian contoh kesukaran yang ada untuk menunaikan tuntutan agama. Ini termasuklah hukum-hakam yang lain seperti solat, puasa, haji, jihad dan sebagainya. Namun begitu, bukanlah tujuan dan matlamat Allah SWT untuk memberikan kesusahan kepada hamba-hamba-Nya. Firman Allah SWT: Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan)… (al-Maidah: 6)

Kaedah fiqh ini bermaksud kesukaran membawa kemudahan. Ia bermaksud Islam membawa konsep kemudahan dan keringanan. Umat Islam yang berhadapan dengan situasi kesusahan akan diberikan kelonggaran dan keringanan.

Namun, yang dimaksudkan dengan kesusahan ini ialah kesusahan yang terkeluar daripada kebiasaan. Contohnya, orang yang sakit diberikan keringanan untuk melakukan solat dalam keadaan duduk, meninggalkan puasa dan sebagainya.

Dengan kata lain, kesusahan yang biasa tidak boleh diberikan rukhsah seperti lapar dan dahaga ketika berpuasa. :)~ Syeikh Mustafa Ismail ~


MESIR adalah satu negara yang mempunyai ramai qari yang masyhur. Secara umumnya negara Mesir yang dibuka oleh Amru Ibn al-As ra di zaman Umar Ibn al-Khattab ra adalah tempat pengajian al-Quran yang terulung.

Ramai ulama al-Quran yang menghasilkan penulisan berkaitan Tajwid, Qiraat dari Mesir antaranya; Syeikh al-Mutawalli, Syeikh Ali Dabba', Syeikh Abdul Fattah al-Qadhi, Syeikh Amir Sayyid Uthman dan lain-lain.

Dalam bidang pengajian al-Quran secara bertarannum pula Mesir mendahului negara Islam. Ramai qarinya yang masyhur dan mampu mempersembahkan bacaan yang menarik dan memukau.

Jika ditanya bagaimana sedapnya suara yang membaca al-Quran ini cukuplah dengan fakta di mana terdapat mereka yang mengucap dua kalimah syahadah selepas mendengar bacaan al-Quran mereka.

Ramai di kalangan qari Mesir mempunyai pakej lengkap. Suara yang merdu, tajwid yang kemas, fasahah yang mantap, memahami makna al-Quran, menghafaz al-Quran dan gaya persembahan yang menarik telah menjadikan bacaan al-Quran mereka terus masuk ke dalam kalbu pendengar.

Salah seorang qari yang menempa namanya di peringkat antarabangsa dan mempunyai suara merdu dan mempunyai legenda tersendiri ialah Syeikh Mustafa Ismail. Beliau dilahirkan pada 17 Jun 1905. Mendapat pendidikan al-Quran daripada ramai guru antaranya; Syeikh AbduRahman Abu al-Aynain, Syeikh Muhammad Hashis dan Syeikh Idris Fakhir. Sebagai makluman kepada qari di Malaysia, Syeikh Mustafa Ismail khatam al-Quran di hadapan gurunya Syeikh Fakhir sebanyak 30 kali.

Gaya bacaan yang dibawa oleh Syeikh Mustafa dan suaranya yang unik menjadikan bacaannya berlainan dengan bacaan qari lain ketika itu. Ketika gurunya, Syeikh Mustafa Murawwaj mendengar bacaannya, beliau terpegun dan berkata itu adalah ilmu berkaitan bacaan al-Quran, suara kamu amat merdu. sejak dari itu, setiap kali bermulanya pengajaran gurunya akan mengarahkannya membaca al-Quran.

Nama Syeikh Mustafa menjadi sebutan di kalangan masyarakat Mesir apabila beliau membaca al-Quran di majlis ma'tam (bacaan al-Quran selepas pengkebumian jenazah).

Beliau menceritakan kisah tersebut berlaku di mana qari utama yang mulakan bacaan al-Quran ialah Syeikh Muhammad Salamah. Ramai pendengar yang menjadi peminat Syeikh Salamah dan mereka akan beredar meninggalkan majlis sejurus selepas tamatnya bacaan Syeikh Salamah.

Sudah menjadi kebiasaan, qari yang membaca al-Quran selepas Syeikh Salamah, pendengarnya hanya kerusi sahaja. Malam pertama, bacaan al-Quran dimulai pada jam 8 malam oleh Syeikh Salamah dan bacaanya berakhir pada pertengahan malam. Sejurus selesai bacaannya, tanpa berlengah Syeikh Mustafa memulakan bacaan di waktu sudah ramai pendengar berlalu meninggalkan majlis.

Apabila mereka mendengar suara Syeikh Mustafa ada yang kembali ke tempat duduk dan ada yang berdiri. Semakin tinggi suara Syeikh Mustafa mengalunkan ayat al-Quran semakin ramai yang datang dan mula memenuhi tempat duduk.

Akhirnya ramai yang datang dan semua tempat duduk dipenuhi. Alunan suaranya yang unik dan kemantapannya membaca al-Quran mampu mengekalkan pendengar berada di tempat duduk sehingga ke jam 4.30 pagi.

Seterusnya, Syeikh Mustafa menjadi qari di Radio Quran Mesir. Surah pertama yang dibaca ialah surah al-Tahrim. Namanya melonjak naik dan menjadi sebutan penduduk Mesir. Setiap Ramadan, dari tahun 1943 hingga tahun 1952, Syeikh Mustafa bersama Syeikh Abu al-Aynayn dijemput membaca al-Quran di hadapan Raja Mesir, King Fuad dan para menterinya. Bacaannya disiar secara langsung melalui Radio Al-Quran Mesir.

Banyak kisah menarik berkaitan qari legenda ini yang telah dibukukan untuk menjadi panduan kepada qari selepasnya. Selepas menjadi khadam kepada al-Quran dan menyebar al-Quran melalui kelunakan suaranya pada tahun 1978, Syeikh Mustafa Ismail kembali menghadap Allah SWT.

Berita kematiannya mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa. Seorang mufasir terkenal Syeikh Mutawali Sya'rawi telah menyampaikan ucapan sebelum jenazah Syeikh Mustafa Ismail disemadikan.


~ semarak semangat syuhada' ~


PERTEMPURAN di medan Uhud masih tidak ada kesudahannya lagi, kedua-dua belah pihak masih memberikan tentangan yang sengit.

Belum ada pihak yang mengaku kalah lebih-lebih lagi di pihak Islam walaupun pemimpin tentera mereka iaitu Rasulullah sendiri mengalami kecederaan.

Namun tidak dapat dinafikan serangan pihak musuh terhadap tentera Islam memang semakin hebat, terutamanya menumpukan serangan terhadap Rasulullah sendiri.

Mereka begitu mencari Rasulullah di sana sini untuk membunuh baginda.

Seorang sahabat, Nafi bin Jubair berkata: "Aku mendengar seseorang dari kaum Muhajirin berkata: "Aku ikut dalam Perang Uhud. Aku melihat anak panah berterbangan datang dari segala penjuru menuju kepada Rasulullah, namun mujur tidak satu pun dapat mencederakan baginda,"

Semua ini apabila ada kalangan para sahabat sendiri sanggup menjadikan diri perisai hidup agar Rasulullah terselamat.

Tidak akan dapat ditemui dalam mana-mana sejarah perang apabila seorang sahabat seperti Abu Thalhah misalnya, menjadikan dirinya sebagai pagar di hadapan baginda dan memasang dadanya untuk melindungi pemimpin kesayangan umat Islam itu daripada terkena anak panah pihak musuh.

Malah dikatakan Abu Thalhah mampu dan cekap menangkap anak panah yang laju dilepaskan daripada busurnya, lalu terus ditangkap dan dipatah-patahkannya.

Seorang lagi, Abu Dujanah begitu melindungi Rasulullah dengan menjadikan bahagian punggungnya sebagai perisai sehingga dikatakan beberapa anak panah tertancap di punggungnya itu namun beliau tetap mampu bertahan.

Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah menarik boleh dikutip di sepanjang berlakunya pertempuran di Medan Uhud ini.

Ini termasuklah semasa perang Uhud ini, Rasulullah juga adalah seorang pemanah yang cekap. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Qatadah bin Nu'man akibat terlalu kuat Rasulullah menarik anak panah dari busurnya, menyebabkan tali busurnya terputus.

Lalu busur panah itu diambil oleh Qatadah kerana busur itu adalah miliknya lalu dipasang semula dengan tali yang baru.

Pada saat itu dikatakan salah satu dari organ mata Qatadah sendiri tersembul keluar akibat terkena serangan dari musuh, lalu Rasulullah sendiri dengan menggunakan tangan baginda 'memasukkan' semula organ itu ke dalam soket mata Qatadah.

Qatadah mengakui selepas dimasukkan organ itu matanya adalah yang terbaik dan paling tajam pandangannya berbanding sebelum ini.

Salah seorang sahabat besar Rasulullah sendiri, iaitu Abdul Rahman bin Auf turut mengalami kecederaan yang agak teruk.

Beliau bertempur melawan musuh sehingga mulutnya cedera yang mengakibatkan sebatang giginya tercabut. Namun seluruh tubuh badannya juga terdapat 20 kesan kecederaan dan begitu juga kakinya tercedera sehingga menyebabkan Abdul Rahman terpaksa berjalan dengan agak pincang selepas itu.

Namun kisah yang paling menakjubkan mengenai seorang lagi sahabat Rasulullah, iaitu Mush'ab bin Umair yang dibunuh oleh Ibnu Qamiah yang disangkanya Mushab itu adalah Rasulullah kerana dikatakan mempunyai wajah yang mirip baginda.

Mush'ab bertanggungjawab untuk membawa dan mengibar bendera atau panji-panji tentera Islam. Sehinggalah tangan kanannya itu terputus akibat ditetak oleh musuh supaya bendera tersebut boleh melemahkan semangat tentera Islam andainya jatuh ke bumi dan tidak mampu dipertahankan oleh sesiapa.

Namun sebelah tangannya masih lagi ada, tidak cedera, lalu Mush'ab mengambil bendera yang jatuh itu dengan tangan kirinya pula.

Namun akibatnya, selepas tangan kirinya itu pula dipenggal sehingga putus, menyebabkan panji Islam jatuh juga ke bumi.

Namun Mush'ab mempunyai semangat yang sangat tinggi dan luar biasa sifatnya. Beliau tetap mempertahankan maruah Islam dengan berusaha untuk mengibarkan panji islam itu walaupun kehilangan kedua-dua belah tangan dan mengalami kecederaan yang teruk.

Beliau membongkok dan cuba mengambil bendera itu dan dikepitkan antara dada dan lehernya. Akhirnya dapatlah juga bendera itu berkibar dengan 'harga' yang paling mahal dan penuh berdarah!

Begitu pun, selagi bendera itu bersamanya, selagi itulah Mush'ab menjadi sasaran serangan pihak musuh yang tiada belas kasihan dan ampun walaupun Mush'ab kini tinggal separuh nyawa untuk mempertahankan panji Islam itu.

Beliau akhirnya mati dibunuh oleh Ibnu Qamiah, lalu gugurlah seorang pahlawan Islam yang kehebatan semangatnya itu untuk mempertahankan Islam itu tiada tolok bandingnya sehingga kini.

Lalu semangat Mush'ab yang seperti itu diteruskan oleh sepupu baginda, Ali bin Abi Talib yang mengambil alih mengibarkan bendera Islam dan dipertahankan sehingga perang tamat.

~ bersatu keranaNya ~


ISLAM adalah agama persaudaraan yang menggesa setiap Muslim mengambil berat terhadap sesama Muslim. Ia bertujuan supaya mereka tidak bersendirian dalam menghadapi kehidupan di dunia ini tidak kira sama ada pada waktu susah mahupun senang.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujurat, ayat 10 yang bermaksud: “Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.”
Begitu juga Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Kamu dapati orang mukmin itu dalam berkasih sayang, tolong menolong dan silaturahim, bandingannya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan juga berjaga malam dan demam.”
Seterusnya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya (seagama) seperti dia mengasihi dirinya.”

Ayat dan hadis ini jelas menggambarkan keunggulan masyarakat Islam iaitu mereka semuanya bersaudara (seagama), saling berkasih sayang, membantu, bersilaturahim dan bekerjasama antara satu sama lain.


Rasulullah SAW apabila berhijrah ke Madinah antara perkara awal yang dilakukannya ialah membina masjid sebagai pusat aktiviti umat Islam dan mempersaudarakan antara Muhajirin (penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah) dan Ansar (penduduk Islam pribumi Madinah).


Langkah yang diambil Rasulullah SAW ini dapat menyatupadukan penduduk Islam di Madinah. Mereka merasai sebagai umat Islam dan tiada lagi assabiyah iaitu semangat kekabilahan atau kesukuan di kalangan mereka.

Oleh itu, persaudaraan Islam bererti ikatan persaudaraan dibina atas asas akidah yang sama. Sebagai umat Islam kita berpegang kepada satu akidah tanpa mengira bangsa, fahaman politik, keanggotaan dalam organisasi, mazhab dan aliran pemikiran.

Akidah umat Islam adalah jelas, pasti dan tanpa keraguan terhadap sifat kesempurnaan bagi Allah SWT seperti dalam surah al-Ikhlas, ayat 1 hingga 4 yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk (untuk memohon sebarang hajat). Dia tidak beranak dan Dia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang setanding dengan-Nya.”


Perpaduan bererti penyatuan tenaga, idea dan cita-cita dalam satu ikatan yang bersepadu. Islam amat menggalakkan umatnya supaya bersatu padu dan melarang pada perpecahan.


Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran, ayat 103 yang bermaksud: “Berpeganglah kamu dengan tali (agama) Allah dan jangan kamu berpecah belah.”

Dalam falsafah bangsa kita sendiri, sudah lama tertanam semangat perpaduan. Kita mewarisi daripada generasi terdahulu pepatah seperti ‘bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.’

Oleh itu, dapat kita fahami bahawa masyarakat atau negara yang anggotanya bersatu padu akan menjadi kuat dan dihormati kawan serta lawan.

Sebaliknya, masyarakat yang anggotanya berpecah-belah, bersengketa dan hidup berpuak membawa ke arah kemusnahan dan kehancuran.

Oleh itu, dapat ditegaskan dengan perpaduan, ‘gunung yang tinggi dapat diroboh dan lautan yang dalam dapat ditimbus.’ Kerja berat menjadi ringan dan yang sukar menjadi senang. Dengan lain perkataan ‘perpaduan adalah kunci segala kejayaan.’


Apabila kita melihat perkembangan mutakhir ini, persaudaraan dan perpaduan umat Islam di Malaysia menjadi polemik yang berterusan. Namun, kita tidak ingin menutup rapat pintu perbincangan.


Apa salahnya kita berbincang dan berpolemik dengan baik kerana agenda persaudaraan dan perpaduan sangat penting dalam Islam.


Malaysia terkenal sebagai sebuah negara Islam yang mengamalkan demokrasi dan memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk menjalankan pelbagai aktiviti serta membenarkan mereka menubuhkan organisasi sama ada dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dakwah dan kebajikan.


Setiap pertubuhan berusaha untuk mendapat pengaruh di kalangan masyarakat walaupun dengan menggunakan cara tidak sihat seperti melemparkan fitnah, tuduhan, tohmahan atau kata-kata kesat. Ini semua gejala berbahaya yang boleh membawa perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat sekiranya ia tidak dibendung dengan segera.


Walaupun persaudaraan dan perpaduan masyarakat Islam tidak dapat diwujudkan sepenuhnya kini disebabkan beberapa halangan yang tidak dapat dielak, kita amat menggalakkan sifat keterbukaan dan toleransi (as-samahah) diamalkan oleh semua umat Islam. Islam melarang kita membenci sesama kita.


Umat Islam sepatutnya sentiasa berlapang dada dan mengelak daripada menyebarkan benih perpecahan dalam masyarakat. Kita sepatutnya berusaha sedaya upaya dalam mencari titik persamaan dan mengelakkan diri daripada menumpukan titik perbezaan dan perselisihan.


Perbezaan pendapat jangan hingga bertukar menjadi perbezaan isi hati dan melemahkan persaudaraan Islam. Umat Islam sepatutnya insaf dan mengambil iktibar daripada perbalahan dan permusuhan yang berlaku antara kumpulan Islam di negara tertentu, hingga menyebabkan persengketaan berpanjangan dan peperangan berlanjutan yang akibatnya membawa kepada pertumpahan darah sesama Islam.


Kita tidak mahu melihat musibah dan malapetaka itu berlaku di negara ini. Ia harus dijaga dan dikawal sebaiknya kerana kita bimbang melihat benih permusuhan mula ditanam di negara kita kerana perbezaan fahaman politik sesama Islam.


Dalam masyarakat majmuk, persaudaraan perlu dilaksanakan. Apa yang dimaksudkan dengan persaudaraan di sini ialah perpaduan dan keharmonian yang merentasi batas sempadan agama.


Dalam negara seperti Malaysia penduduknya menganut pelbagai agama dan mengamalkan pelbagai budaya. Semuanya ini tidak boleh dijadikan alasan untuk berbalah dan bermusuhan . :)


~ destinasi cinta ~


Artist: Mestica
Song Category: Nasyid

Menyingkap tirai hati
Mengintai keampunan
Di halaman subur rahmat-Mu, Tuhan
Tiap jejak nan bertapak
Debu kejahilan
Akan ku jirus dengan madu keimanan

Tak ternilai airmata dengan permata

Yang bisa memadamkan api neraka
Andai benar mengalir dari nasuha nurani
Tak kan berpaling pada palsu duniawi

Destinasi cinta yang ku cari

Sebenarnya terlalu hampir
Hanya kabur kerana dosa di dalam hati
Telah ku redah daerah cinta
Yang lahir dari wadah yang alpa
Tiada tenang ku temui
Hanya kecewa menyelubungi

Ku gelintar segenap maya

Dambakan sebutir hakikat
Untuk ku semai menjadi sepohon makrifat
Moga dapat ku berteduh di rendang kasih-Mu

Namun ranjaunya tidak akan sunyi

Selagi denyut nadi belum berhenti
Durjana syaitan kan cuba menodai
Segumpal darah bernama hati
(Destinasi cinta Ilahi)

Lestarikan wadi kalbuku, oh Tuhanku

Leraikan aku dari pautan nafsu
Biarpun sukar bagiku melamar redha-Mu
Namun masihku mengharap ampunan-Mu
Wahai Tuhanku... Ya Allah... :)


~ politik berlandaskan Al-Quran ~


PERPADUAN dalam kalangan ummah ialah untuk menjayakan agenda al-Quran iaitu mendukung nilai kebenaran, keadilan dan kasih sayang sesama manusia. Perpaduan ummah bukan saja menguntungkan masyarakat Islam, ia juga memberi kesan positif kepada semua lapisan rakyat.

Al-Quran diutuskan untuk manusia dan pelaksanaan Islam oleh umatnya dalam menyusun kehidupan bermasyarakat sehingga wujud masyarakat berperadaban tinggi akan menjadi penentu kepada kejayaan serta kemuliaan negara.
Dalam suasana semasa, tamadun masyarakat yang mendukung ideologi liberal demokrasi Barat berhadapan pelbagai masalah kemanusiaan. Nilai kemanusiaan seperti kebenaran, keadilan dan kasih sayang sudah terkeluar daripada perbendaharaan kehidupan mereka.

Natijahnya, masyarakat mereka sedang dalam proses kehancuran. Kemajuan ekonomi yang menjadi tonggak kepada tamadun Barat kini meleset. Beban hutang individu dan negara berada pada peringkat membimbangkan.

Kemiskinan dalam kalangan masyarakat di Amerika Syarikat (AS) turut berada pada jumlah menakutkan. Contohnya pada 2009, ada 43.6 juta (14.3 peratus) penduduk AS berada di bawah paras kemiskinan.


Begitu juga dengan kadar pengangguran di AS (9.4 peratus pada Disember 2010), United Kingdom (7.9 peratus pada November 2010) dan Jerman (6.7 peratus pada September 2010).


Angka itu menunjukkan kedudukan ekonomi di AS dan Eropah berada di tahap tidak baik. Bahkan masa depan ekonomi sangat tidak menentu. Harga bahan api akan meningkat, begitu juga harga makanan.

Jika gelojoh dalam kehidupan terus menerus meningkat akibat fahaman hedonisme, masa depan masyarakat dunia akan bertambah runcing. Dalam suasana sedemikian cabaran kepada masa depan negara pada masa hadapan sangat besar.

Justeru, kita perlu menumpukan perhatian kepada membina kekuatan dalam pelbagai aspek, supaya cabaran ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan akan dapat ditempuhi dengan penuh persediaan.


Kita tidak boleh berpandangan sempit. Masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam terlalu asyik atau leka dengan isu politik yang memecah-belah.


Berpolitik ialah untuk berlumba-lumba mengemukakan pendekatan terbaik membina kemajuan masyarakat dan negara. Bagi yang diberi kuasa, mereka perlu berusaha membangun masyarakat dan negara.


Kita tidak seharusnya berpecah-belah di atas isu peribadi dan kerakusan untuk berkuasa. Yang lebih penting ialah berusaha mewujudkan suasana sesuai untuk asas membina kekuatan masyarakat dan negara mengikut panduan al-Quran.


Usaha ke arah memantapkan perpaduan ummah hendaklah menjadi agenda utama masyarakat Islam di Malaysia. Perpecahan ummah akan melemahkan usaha pembangunan masyarakat dan negara.


Dengan memiliki jiwa besar dan mulia, sudah tiba masanya semua pemimpin ummah berusaha menghayati nilai anjuran al-Quran untuk menegak nilai kebenaran, keadilan dan kasih sayang dalam masyarakat.


Kejahilan kepada tujuan al-Quran diturunkan dan perutusan Nabi Muhammad SAW memesongkan kita daripada fahaman Islam sebenar.


Allah berfirman yang bermaksud: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya (Muhammad SAW) dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang musyrik tidak menyukainya.” (Surah As-Saff, ayat 9).

Sunday, May 29, 2011

~ detik kematian ~


Album : Nur Insani
Munsyid : Inteam
http://liriknasyid.com


Tertulis kematian
Pada suratan kehidupan
Namun hanya ALLAH yang tahu
Bilakah ajal bakal bertamu

Detiknya menghampiri

Tanpa petanda yang menanti
Bila tiba saatnya nanti
Tak siapa dapat melarikan diri

[C/O]

Itu hakikat dan kepastian
Hadirnya tidak pernah kita alukan
Tua dan muda, miskin dan kaya
Semua insan pasti melaluinya

Sakit dirasa tidak terkata

Tika dipisahkan jiwa dari jasadnya
Hanya amalan bisa redakan
Bebanan derita di ambang kematian

Denyutan nadi akhirnya terhenti

Bersama nafas yang tak terhela lagi
Kerana jiwa meninggalkan pergi
Pulang kembali untuk menghadap Ilahi

Dari ALLAH kita datang,

KepadaNya kita pasti pulang

Detiknya pasti tiba

Adakah kita bersedia?

LAGU:FRIZDAN

LIRIK :FRIZDAN

Saturday, May 28, 2011

~ for the rest of my life ~


Album : thank you ALLAH
Munsyid : maher zain
http://liriknasyid.com


For The Rest Of my Life-Maher Zain

I praise Allah for sending me you my love
You found me home and sail with me
And I`m here with you
Now let me let you know
You`ve opened my heart
I was always thinking that love was wrong
But everything was changed when you came along
OOOOO
And theres a couple words I want to say
Chorus:
For the rest of my life
I`ll be with you
I`ll stay by your side honest and true
Till the end of my time
I`ll be loving you.loving you
For the rest of my life
Thru days and night
I`ll thank Allah for open my eyes
Now and forever I…I`ll be there for you

I know that deep in my heart
I feel so blessed when I think of you
And I ask Allah to bless all we do
You`re my wife and my friend and my strength
And I pray we`re together eternally
Now I find myself so strong
Everything changed when you came along
OOOO
And theres a couple word I want to say
*Repeat Chorus
I know that deep in my heart now that you`re here
Infront of me I strongly feel love
And I have no doubt
And I`m singing loud that I`ll love you eternally

Repeat Chorus
I know that deep in my heart..~ semanis kurma , sepahit delima ~


Allah SWT berfirman dalam surah Isra’ ayat ke-23 dan ke-24 yang bermaksud: “Dan Tuhanmu sudah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari kedua-duanya atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan ‘ah’ dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): “Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagai mana mereka sudah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku ketika kecil.”

Ayat di atas menerangkan mengenai kewajipan untuk beribadat kepada Allah semata-mata dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maksud berbuat baik iaitu dengan mentaati, menghormati, memelihara mereka ketika tua dengan sebaik-baiknya dan mendoakan semoga Allah memberi rahmat kepada mereka kerana merekalah yang bersusah payah memelihara dan mendidik kita ketika kecil.


Sesungguhnya hak ibu bapa terhadap anak-anaknya amatlah besar. Banyak ayat al-Quran dan hadis nabi SAW yang menerangkan mengenainya. Bukan saja wajib membalasnya sewaktu mereka hidup, bahkan juga ketika mereka kembali ke rahmatullah, dengan memohon doa dan keampunan untuknya, menunaikan amanatnya atau pesannya, menghubungkan silaturahim serta berbuat baik dengan kaum kerabat dan sahabat handainya.


Sebagai seorang anak, tidak kiralah lelaki atau perempuan wajib berbuat baik kepada ibu bapa sekalipun sudah berkahwin. Begitu juga hendaklah dia menghubungkan silaturahim.


Isteri wajib mentaati suami selagi mana ia tidak menyalahi syariat atau menyalahi perintah Allah. Sebagai contoh, si isteri sekiranya tidak uzur wajib memenuhi kehendak suami apabila diajak bersama seperti hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Apabila suami mengajak isterinya untuk tidur bersama, kemudian ia tidak mahu memenuhinya, lalu suaminya marah terhadap isterinya pada malam itu, maka isterinya akan mendapat kutukan sampai pagi hari.”


Contoh kedua, seperti hadis juga riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Seorang isteri tidak diperkenankan untuk berpuasa sunat apabila suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Dan juga tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami.”


Namun sekiranya suami memerintahkan kepada isteri sesuatu yang menyalahi perintah Allah SWT, maka isteri tidak wajib mentaatinya seperti memutuskan hubungan silaturahim dengan kedua-dua ibu bapa, melarang untuk solat, berpuasa pada bulan Ramadan dan seumpamanya.


Isteri tidak dikira nusyuz sekiranya tidak mentaati suami pada perkara yang berkenaan. Suami pula berdosa sekiranya ia memerintahkan isterinya untuk memutuskan hubungan silaturahim atau perkara yang menyalahi syariat yang lain. Islam melarang memutuskan hubungan silaturahim sekalipun ibu bapanya bukan Muslim. Sebuah hadis daripada Asam’ binti Abu Bakar RA, beliau berkata: “Ibu saya yang masih musyrik pada masa Rasulullah SAW sudah datang kepada saya, maka saya mohon petunjuk Rasulullah SAW dengan berkata: “Ibu saya datang dengan mengharapkan agar saya boleh berhubung baik dengannya. Apakah boleh saya berhubung dengan ibu saya?”


Rasulullah SAW menjawab: “Boleh, berhubunglah dengan ibumu. Sesungguhnya Islam melarang suami menzalimi isterinya seperti memukul atau menyakiti isterinya seperti nasihat Rasulullah SAW kepada kalangan sahabat: “Seorang antara kamu ada yang sengaja memarahi isterinya, bahkan sampai memukulnya seperti memukul hambanya, kemudian pada malam harinya ia tidur bersama isterinya. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zam’ah).


Islam memerintahkan suaminya agar memperlakukan atau bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik seperti firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 19 yang bermaksud: “Dan bergaullah dengan wanita dengan cara yang baik. Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Dan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya.”

Semanis kurma , sama dirasa . Sepahit delima dikongsi bersama... :)

Wallahua’lam.

~ cahaya hati ~
Allah engkau dekat penuh kasih sayang
Takkan pernah engkau biarkan hamba-Mu menangis

Karna kemurahan-Mu
Karna kasih sayang-Mu

Hanya bila diri-Mu
Ingin nyatakan cinta
Pada jiwa yang rela dia kekasih-Mu
Kau selalu terjaga yang memberi segala

Reff:
Allah Rahman Allah Rahim
Allahu Ya Ghafar Ya Nurul Qolbi
Allah Rohman Allah Rahim
Allahu Ya Ghafar Ya Nurul Qolbi

Di setiap nafas di segala waktu
Semua bersujud memuji memuja asma-Mu
Kau yang selalu terjaga yang memberi segala

Back to Reff:

Setiap mahluk bergantung pada-Mu
Dan bersujud semesta untuk-Mu
Setiap wajah mendamba cinta-Mu cahaya-Mu

Back to Reff:

Yaa Allah Ya Rahman
Yaa Allah Yaa Alllah Yaa Allah
Ya Nurul Qolbi
Yaa Allah.... :)


~ manusia bukan malaikat ~


DARIPADA Nawwas bin Sam'an al-Anshari, katanya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai erti kebajikan dan dosa. Sabda Baginda SAW yang bermaksud: "Kebajikan itu ialah budi pekerti yang indah. Sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, padahal engkau sendiri segan jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain."

Kebajikan adalah nilai luhur daripada kehidupan sedangkan dosa bagaikan titik hitam yang merosakkan pandangan. Namun ada kala disebabkan nafsu, iman menjadi buta sehingga seseorang itu cinta kepada dosa dan menganggap segala sesuatu itu adalah wajar belaka.
Islam tidak memandang manusia bagaikan malaikat tanpa kesalahan dan dosa seperti mana Islam tidak membiarkan manusia berputus asa daripada memohon keampunan Allah, biar betapa besar pun dosa yang sudah dilakukan.

Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan/dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat (daripada kesalahan itu).

Manusia tidak akan sedar dirinya menanggung dosa kecuali orang salih yang sentiasa mengingati mati sedangkan mati itu tidak mengenal ketika dan usia seseorang.


Oleh itu kita dituntut supaya sentiasa beristighfar dan bersifat dengan sifat mahmudah serta malu untuk melakukan perbuatan yang dilarang sehingga mencemarkan maruah diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. (Hadis riwayat Muslim)
.

~ ithar & halawatul iman ~


SETIAP manusia memiliki naluri pelbagai dan berbeza-beza. Tetapi, semuanya menginginkan yang terbaik dalam kehidupan dan ia dituntut dalam Islam. Allah menganugerahkan nikmat dan memudahkan manusia memperoleh kejayaan, kebahagiaan dan keberkatan dalam hidup.
Firman Allah bermaksud: “Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan melimpahkan kepada kamu nikmat-Nya yang zahir dan yang batin?” (Surah Luqman, ayat 20)

Bagi mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat serta mengelakkan azab, Rasulullah SAW mengajak umatnya menadah tangan berdoa bermaksud: “Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan jauhkan kami daripada azab api neraka.”

Doa adalah senjata Mukmin dan diingatkan supaya tidak sombong untuk bermunajat kepada Yang Maha Esa di samping berusaha meraih hasanah (kebaikan). Malah, umat Islam digalakkan menjadi peneroka dalam merebut kebaikan.


Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara; sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum masa suntuk, kaya sebelum fakir, muda sebelum tua dan hidup sebelum mati.” (Hadis riwayat al-Hakim dan Ibn Abi Syaibah)


Kelima-lima perkara ini iaitu sihat, masa, kaya, muda dan hidup adalah nikmat asas kejayaan yang perlu direbut kerana manusia sering leka sehinggalah ia hilang daripada genggaman dan kawalan.

Sabda Rasulullah ini juga peringatan untuk membakar semangat supaya berebut-rebut menjadi ‘tangan yang di atas’, iaitu tangan yang memberi, menghulur, membantu bahkan menjadi tangan sifatnya lebih baik daripada ‘tangan di bawah’ iaitu menerima.

Sejarah membuktikan pada zaman Saidina Umar ibn al-Khattab dan Umar ibn Abd Aziz, tiada golongan fakir miskin untuk diagihkan harta zakat disebabkan saling membantu.


Firman Allah maksudnya: “Dan bagi setiap umat ada kiblatnya yang menghadap kepadanya. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam berbuat kebajikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (Surah al-Baqarah, ayat 148)


Sejarah Islam juga mencatatkan kejayaan hijrah Rasulullah SAW dan pembukaan kota Madinah kerana adanya golongan peneroka kebaikan ini. Baginda menamakan mereka sebagai kaum Ansar bermaksud orang yang membantu.


Kemurahan hati dan pengorbanan golongan Ansar kepada golongan berhijrah dari Makkah (Muhajirin) bukan saja meliputi keperluan asas yang dihajati seperti penginapan, harta, isteri dan modal berniaga tetapi juga apa yang mereka sendiri hajati.


Keikhlasan mereka berkorban semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah dipuji dan digambarkan dalam firman Allah bermaksud: “Dan orang (Ansar) mendiami negeri (Madinah) serta beriman sebelum mereka mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang yang berhijrah itu dan mereka juga mengutamakan orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat.” (Surah al-Hasyr, ayat 9)


Pengorbanan kaum Ansar menimbulkan kecemburuan kaum Muhajirin kerana pengorbanan itu kaum Ansar mendapat ganjaran pahala berbanding Muhajirin. Sebagai kaum yang baru berhijrah mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberi.


Lalu, Rasulullah SAW mengajar kaum Muhajirin mengucapkan penghargaan dan mendoakan kaum Ansar sebagai balasan atas pengorbanan itu. Dengan cara ini, tiada kaum tercicir dalam perlumbaan mengejar kebaikan.


Dr Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya bertajuk Iman dan Kehidupan, mengetengahkan konsep ithar daripada kisah ini, iaitu pengorbanan mendahulukan kepentingan orang lain melebihi kepentingan diri sebagai baja memperoleh kemanisan iman.


Justeru jika konsep ithar ditekan dan diterapkan dalam kehidupan, bekerja atau pengurusan organisasi, akan menjadi nilai tambah yang boleh melonjakkan prestasi, membuahkan kecemerlangan bahkan kualiti kerja dan perkhidmatan.


Maka lahir pelbagai nilai terpuji seperti ringan tulang, pemurah, tidak sombong, tiada hasad dengki, mudah bekerjasama serta kerja secara sukarela dan tidak bergantung kepada arahan semata-mata.


Selain itu, ia menguatkan rasa berterima kasih, menghargai dan mendoakan demi kebaikan sesama individu, pekerja dan majikan. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Apabila aku perintahkan kepadamu dengan sesuatu perintah, maka laksanakan dengan semampumu.” (hadis riwayat Bukhari dan Muslim) .

Thursday, May 26, 2011

~ unic ~


Album : You And I See
Munsyid : Unic
http://liriknasyid.com


When your world falls apart
When your pain claims your heart
I'll be there, I'll be around
And I will never let you down

Leave that pain, don't give up

You will fly up high again
Count on me, we are together
We'll make it through this stormy weather

C/o:

No matter what they say
No matter what they do
No matter what they think of you
You have got me and my heart too

No matter what they see

No matter what they feel
As long as you have got me
As long as You And I See...

Take my hand and take my heart

We can never be apart, now and forever
I won't look back, we'll stay together
Trust in me and we'll fly, don't surrender!

Don't lose hope when you are in need

Have faith in Allah, have faith in Him
So please be tough and please be strong
With all His love you can't go wrong

Lagu: Abai Os.

Lirik: Syalina Ahmad & Abai Os.
Hijjaz Records Sdn. Bhd.

~ al-Yaqiin la Yuzaal bil al-Syak ~


KAEDAH fiqh yang kedua adalah al-Yaqiin la Yuzaal bil al-Syak (Keyakinan tidak hilang dengan keraguan). Ia bermaksud sesuatu perkara yang sudah diyakini, apabila timbul keraguan selepas itu tidak akan menjejaskan keyakinan yang ada.

Ia juga bermaksud keyakinan yang asal tidak boleh ditinggalkan hanya disebabkan keraguan atau syak. Ia berasaskan banyaknya nas yang menunjukkan apabila berlakunya syak, maka perlu kembali kepada keyakinan asal.

Kaedah yang kedua ini sebenarnya mempunyai elemen yang agak sama dengan kaedah fiqh yang pertama. Persamaan antara keduanya ialah mempunyai perkaitan dengan hati.

Dalam kaedah yang kedua ini terdapat dua perkara iaitu yakin dan syak. Keyakinan adalah suatu perasaan dalam hati seseorang apabila dia memperolehi kepercayaan jitu terhadap sesuatu perkara disebabkan terdapatnya qarinah atau bukti-bukti yang kukuh.

Syak pula ialah sesuatu keraguan dalam hati seseorang apabila ketiadaan bukti kukuh atau mempunyai bukti yang tidak meyakinkan. Justeru, apabila berlaku pertembungan di antara yakin dan syak, maka keyakinan tersebut akan diambil kira.

Islam mengajar kita supaya berusaha mengelakkan sesuatu yang boleh mendatangkan syak. Ini adalah kerana syak boleh menimbulkan kekeliruan dan dalam banyak keadaan, ia boleh mendatangkan kesusahan kepada kita.

Sebagai contoh, dalam urusan hutang, apabila seseorang itu berhutang, maka dia perlu menulis perjanjian atau merekodkan maklumat hutang tersebut seperti jumlah hutang yang dibuat, masa pembayaran, kaedah pembayaran sama ada sekali gus, berkala dan sebagainya.

Merekodkan hutang dalam bentuk bertulis yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak amatlah digalakkan dalam Islam berdasarkan ayat al-Quran yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…. (al-Baqarah: 282)

Saranan dan galakkan ini sebenarnya untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan yang mungkin tercetus akibat dari kesamaran dan kekaburan maklumat pada masa hadapan.

Sebagai manusia biasa, kita tidak dapat lari dari terlupa. Oleh kerana itu, Islam telah mendatangkan penyelesaian kepada permasalahan ini. Antaranya, kita kembali kepada perkara yang meyakinkan.

Rasulullah SAW telah mengajarkan beberapa asas untuk kita mengatasi masalah syak.

Antara ajaran Baginda SAW dalam memberi panduan bagaimana mengatasi syak dalam solat adalah melalui sebuah hadis daripada Abu Sa'id al-Khudri: Jika seseorang dari kamu ragu-ragu ketika solat, dia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dikerjakannya; tiga atau empat, maka ketepikanlah keraguan tersebut dengan keyakinan. (riwayat Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu berada dalam keadaan syak sama ada dia telah menunaikan berapa rakaat, maka perlu mengambil kira bilangan yang sedikit kerana ia meyakinkan dan tidak terjejas dengan keraguan.

Demikian juga seseorang yang telah mengambil wuduk, namun selepas itu dia terlupa sama ada sudah terbatal ataupun tidak, maka dia dikira masih berada dalam keadaan berwuduk.

Ia berdasarkan hadis nabi SAW daripada Abu Hurairah r.a: Jika seseorang kamu merasakan sesuatu didalam perutnya, kemudian timbul keraguan dengan sebabnya, apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak? Maka janganlah dia keluar dari masjid sehingga dia telah mendengar bunyi atau mencium bau. (riwayat Bukhari dan Muslim)

Terdapat beberapa pecahan di bawah kaedah ini. Antaranya: "Sesuatu yang diyakini tidak akan terbatal kecuali dengan keyakinan". Contoh aplikasi ini ialah apabila seseorang itu yakin dia telah berwuduk namun syak adakah batal ataupun tidak, maka dia dikira masih berwuduk.

Kaedah pecahan yang seterusnya adalah: "Asal sesuatu ialah kekal sebagaimana sedia ada". Contoh aplikasi kepada kaedah pecahan ini adalah jika seseorang yang berpuasa makan pada waktu petang tanpa berijtihad sama ada sudah masuk waktu berbuka atau belum. Kemudian datang keraguan padanya sama ada sudah terbenam matahari atau tidak, maka puasanya terbatal kerana mengikut asalnya tidak terbenam matahari.

Adapun, seseorang yang bersahur pada akhir malam dan dia syak sama ada sudah terbit fajar ataupun belum, maka dikira sebagai sah puasanya kerana asalnya adalah kekal malam.

Demikianlah beberapa contoh dalam membicarakan kaedah fiqh yang kedua ini. Mudah-mudahan akan memberikan sedikit gambaran bagaimana para ulama melihat hukum-hakam melalui perspektif fiqh. :)~ tragedi berdarah di medan Uhud ~


DALAM KALANGAN kita sudah tentu pernah mendengar bahawa Rasulullah mengalami luka yang agak parah ketika Perang Uhud. Walaupun dikelilingi pahlawan Islam namun dalam satu kejadian baginda parah apabila seketul batu yang agak besar melayang tepat mengenai baginda.

Batu itu dikatakan dibaling oleh pihak musuh iaitu Utbah bin Abu Waqqas (dalam setengah riwayat yang lain, baginda sebenarnya dipanah tepat mengenai topeng muka besi yang dipakai).

Batu tersebut tepat mengenai muka baginda menyebabkan luka yang teruk walaupun baginda memakai topeng besi ketika itu.

Bayangkan kuat dan besarnya batu yang dibaling sehingga topeng daripada besi itu pecah. Akibatnya serpihan batu yang pecah itu menusuk menembusi pipi Rasulullah dan sebatang gigi baginda turut patah.

Baginda juga dikatakan diserang oleh seorang tentera berkuda dari pihak musuh, iaitu Abdullah bin Qamiah.

Abdullah melibas pedangnya pada bahu baginda, namun tidak berhasil untuk mengoyak baju besi apatah lagi mencederakan baginda.

Namun akibat tetakan itu dikatakan baginda rasa sakit pada bahu itu lebih sebulan lamanya.

Akibat tidak puas hati baginda tidak berjaya dibunuh, Abdullah lagi sekali cuba menetak baginda dengan kuat sehingga perisai kepala dan muka daripada rajutan rantai besi terpecah dua dan menambahkan lagi kecederaan muka yang dialami oleh baginda.

Abdullah ketika itu berkata: "Rasakanlah kau wahai Muhammad, akulah anaknya Qamiah (Qamiah yang bermakna orang yang hina)!"

Sambil membersihkan darah di wajahnya, baginda Rasulullah pun menjawab: "Semoga Allah SWT menghina kamu!"

Ketika itu datanglah para sahabat yang lain membantu baginda. Namun dalam keadaan luka dan kesakitan itu, baginda terjatuh dalam sebuah lubang.

Lubang itu dikatakan digali oleh seorang musuh, iaitu Abu Amir Ar Rahib. Abu Amir sengaja berbuat demikian bagi memerangkap dan mencederakan tentera Muslim terutama baginda sendiri.

Lubang tersebut agak dalam yang menyebabkan baginda tidak mampu keluar. Datang seorang sahabat, iaitu Talhah bin Ubaidullah melompat masuk ke dalam lubang itu.

Lalu dia membongkokkan badannya bagi membolehkan Rasulullah memanjat dan memijak bahunya dan mengangkat nabi ke atas. Ali bin Abi Talib pula menyambut tangan nabi daripada atas lubang itu.

Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah membantu nabi dengan membukakan topeng muka besi pada baginda itu. Setelah dibuka didapati ada serpihan besi topeng itu yang mencucuk pipi baginda lalu Abu Ubaidah menggigit serpihan itu dan dicabutnya. Lalu baginda dibawa berlindung di penjuru Bukit Uhud untuk dirawat.

Pihak musuh berusaha pelbagai cara bagi menembusi benteng para sahabat yang mengelilingi dan melindungi baginda.

Namun, semua usaha itu gagal kerana kukuhnya 'benteng manusia' para sahabat. :)

~ ukhuwah penyatu ummah ~HARI ini, jalinan ukhuwah menjadi semakin mudah dengan adanya pelbagai medium untuk mengukuhkan ikatan silaturrahim dengan memanfaatkan teknologi masa kini seperti e-mel, khidmat pesanan ringkas (SMS), laman-laman sosial seperti Facebook dan lain-lain serta tidak ketinggalan melalui telefon.

Namun ramai yang tidak menyedari bahawa antara rahsia yang boleh mengeratkan hubungan silaturrahim, dan kasih sayang antara sesama ahli masyarakat ialah mengucapkan salam dan bertanya khabar tentang diri masing-masing.

Rasulullah SAW menunjukkan cara yang mudah dalam mewujudkan hubungan silaturrahim antara masyarakat Islam iaitu melalui:

* Mengucapkan salam ketika bertemu.

* Menyahut panggilannya jika dipanggil

* Mendoakan ketika bersin..

* Menziarahi ketika sakit/kematian.

* Menolong ketika kesempitan

* Memenuhi undangan apabila dijemput.

Perhubungan yang baik ini mesti dilakukan secara berterusan bertepatan dengan petunjuk Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya.

Kita boleh gunakan kesempatan hari-hari perayaan untuk menjalinkan hubungan silaturrahim yang lebih erat antara ahli keluarga, sahabat dan jiran.

Amalan ziarah-menziarahi mempunyai banyak hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna bagi umat Islam terutama sekali dalam menghubung dan merapatkan ikatan ukhuwah sesama Islam.

Agama Islam sangat menggalakkan umatnya agar sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan tautan silaturrahim dan ukhuwah.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu, dan bertaqwalah kamu kepada Allah agar kamu beroleh rahmat. (al-Hujurat: 110).

Bagi mencapai matlamat sebenar amalan ziarah-menziarahi ini terdapat adab-adab yang perlu difahami dan dihayati oleh setiap Muslim untuk meraih keredaan dan rahmat ilahi.

Ikatan ukhuwah Islamiah yang erat dan kukuh di kalangan umat Islam merupakan elemen yang amat penting ke arah merealisasikan visi dan misi perpaduan ummah sama ada di peringkat nasional mahupun antarabangsa.

Perpaduan ummah yang jitu di semua peringkat mampu mengangkat keunggulan martabat umat Islam di persada dunia.

Silaturrahim juga merupakan tunjang utama kekuatan ummah dengan syarat ia diasaskan dengan ketakwaan dan berlandaskan syariat. Ia boleh menjauhkan manusia daripada hasad dengki dan fitnah.

Silaturrahim juga boleh mengukuhkan hubungan dengan Allah SWT kerana dapat membentuk akhlak manusia lebih baik daripada sebelumnya.

Seandainya jalinan silaturrahim diabaikan, ia bukan sahaja merenggangkan hubungan dengan Allah tetapi juga memisahkan kasih sayang antara sesama manusia.

Orang yang paling berhak mendapat keakraban silaturahim daripada kita adalah orang yang hampir dengan kita.

Antaranya, ibu bapa dan kaum kerabat yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan pertalian darah dan seterusnya orang-orang lain di luar lingkungan ini termasuklah jiran tetangga.

Allah SWT memerintahkan agar manusia berbuat baik terhadap jiran tetangga, sama ada jiran tetangga yang dekat ataupun yang jauh. Ini jelas sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membanggakan dirinya. (al-Nisa': 36)

Untuk menjalinkan silaturrahim sebenarnya bukanlah sukar. Apa yang penting ialah keinginan untuk bersilaturrahim dalam diri manusia, tidak sombong, mengenepikan keegoan, kebencian dan dendam dan digantikan dengan perasaan kasih sayang, bersabar terhadap perbuatan yang menyakitkan dan berbuat baik serta bergaul bersama mereka dengan akhlak yang mulia.

Tanggungjawab untuk membina semula silaturrahim yang retak bukan sahaja terletak kepada dua pihak yang bermusuhan tetapi sanak saudara atau kawan-kawan yang mengetahui tentang perkara ini.

Orang tengah yang boleh mendamaikan dan menyambung semula silaturrahim yang terputus dalam masyarakat adalah mereka yang terpuji.

Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Orang yang menjalinkan hubungan kekeluargaan bukanlah mereka yang membalas sesuatu kebaikan, tetapi adalah mereka yang menyambungkan (menjalinkan semula) suatu perhubungan yang telah terputus. (riwayat Bukhari)

Hubungan baik

Rasulullah SAW membimbing amalan baik yang wajar dilaksanakan oleh seseorang untuk mewujudkan hubungan baik antara satu sama lain.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Sesiapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya. Dan sesiapa yang menghindarkan kesusahan seorang Muslim, Allah akan menghindarkan satu daripada kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan satu kesulitan di dunia, Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi hamba itu sentiasa menolong saudaranya. Sesiapa yang menghindari merosakkan hak dan kehormatan saudaranya, Allah akan menghindarkan wajahnya daripada api neraka pada hari kiamat. (Muttafaq 'Alaih)

Marilah kita sama-sama akrabkan kembali hubungan silaturahim sesama umat. Hulurkan tangan mohon kemaafan agar dapat meraih kejayaan dan kecemerlangan bersama sama ada di dunia dan akhirat.

Natijahnya kita akan terasa indah apabila setiap saat kita boleh bertegur sapa, mengisi hari dengan senyuman dan semangat kebersamaan antara keluarga, sahabat, rakan sekerja termasuklah mereka yang berlainan agama dan etnik dengan kita.:)