Friday, May 20, 2011

~ tenaga bersama , kebajikan diutama ~


HARI demi hari, masa berlalu begitu pantas sekali. Sedar tidak sedar, kini kita sudah berada di penghujung Mei. Ertinya hampir lima bulan dalam tahun 2011 ini sudah kita lalui. Eloklah jika kita mula menyenaraikan usaha yang sudah berjaya dilaksanakan.

Sementara bagi yang masih belum dapat dilaksanakan, sebaiknya dibuat perancangan rapi dan strategi menghadapinya sebagai muhasabah diri yang sangat dituntut dalam Islam. Memikirkan atau menyenaraikan usaha itu mampu mencorak niat kita dan hala tuju kehidupan akan dilalui.
Niat adalah tapak membentuk hala tuju, cita-cita, hasrat, tekad dan azam dalam apa juga yang kita rencana serta laksanakan. Ia termasuklah matlamat, objektif, misi dan visi sebagai arah tuju dan dicapai dengan maksud keikhlasan kerana Allah.

Firman Allah bermaksud: “Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal salih), maka bersungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal salih yang lain).” (Surah al-Syarh, ayat 5-7)

Kesanggupan berfikir dan kemampuan menggunakan kudrat untuk mencapai ketinggian antaranya sanggup berkorban menghidupkan nikmat alam-Nya dengan kebaikan serta menghindarkan kemudaratan.


Dalam kamus perundangan Islam, tumpuan memberi kebaikan ini dinamakan maslahah bererti sesuatu yang baik dan bermanfaat meliputi kebajikan manusia dalam urusan di dunia dan akhirat. Sesetengah fuqaha’, menjadikan aspek hujah penting dalam penentuan pelaksanaan hukum.


Kesungguhan niat dan usaha berterusan walaupun sedikit amat digalakkan supaya menjadi darah daging atau kebiasaan.

Daripada ‘Aishah, Rasulullah SAW pernah ditanya: “Apakah perbuatan yang disukai Allah? Baginda menjawab: Perbuatan yang berkekalan meskipun sedikit.”
Kebaikan boleh bermula dengan apa saja bentuk tindakan dan jumlah nilaiannya asal saja ia dicapai dengan cara halal termasuklah membuat keputusan yang betul atau memberi manfaat.

Setiap kebaikan walau sebesar zarah, tetap menjadi pemangkin ke arah pelaksanaan niat atau hala tuju menambah kebaikan dan mengurangkan kepayahan dalam bekerja di kalangan umat Islam.


Daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah SAW bersabda bermaksud: “Tiap-tiap perkara makruf itu menjadi sedekah. Antara perkara makruf itu hendaklah semasa bertemu dengan saudaramu (sesama anak Adam) biarlah dengan wajah manis dan di kala (ada yang meminta air) hendaklah engkau menuangkan ke dalam bekasnya.” (Hadis riwayat Imam Ahmad)


Dalam konteks bekerja, menambah baik kebajikan dan mengurangkan kepayahan orang lain melalui Amalan 8S ketika berurusan dengan pelanggan adalah amalan murni berasaskan maslahah ke arah penyempurnaan perkhidmatan berkualiti.


Amalan yang dilancarkan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), meliputi salam, sayang, segak, segera, sempurna, sensitif, senyum dan sopan. Amalan ini boleh diaplikasi dalam seluruh kehidupan dan di mana saja.


Dr Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya Fi Fiqh al-Awlawiyyat menggariskan beberapa kaedah pertimbangan pelaksanaan iaitu memberi keutamaan kepada keperluan asasi melebihi perkara diperlukan, menjadi keinginan dan bersifat pelengkap kepada masyarakat.


Mengutamakan kemaslahatan diyakini akan mendatangkan hasil daripada yang kurang diyakini, mengutamakan kemaslahatan lebih besar manfaatnya daripada kemaslahatan kecil, mengutamakan kemaslahatan masyarakat daripada individu.


Mengutamakan kemaslahatan bersifat kekal dan jangka panjang daripada yang bersifat sementara dan jangka masa pendek. Kesemua pertimbangan ini memerlukan kepada perhatian dan kajian berasaskan kesesuaian semasa.


Justeru, menurut Abu Zuhrah dalam Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah, sesuatu tindakan itu boleh dibezakan kualitinya bergantung kepada sejauh mana kebajikan masyarakat terjamin.


Oleh itu, marilah bersama suburkan niat menambah kebaikan dan mengurangkan kepayahan dalam kehidupan sama ada kepada pekerja, pelanggan, majikan, pelajar, jiran tetangga, ibu bapa mahupun masyarakat.


Hakikat kejayaan sebenar bukan apa yang berjaya dicapai untuk diri sendiri semata-mata tetapi kejayaan menyumbang kebaikan untuk orang lain. Firman Allah bermaksud: “Tidak ada bagi tiap-tiap seseorang manusia melainkan menurut apa yang diusahakannya.” (Surah al-Najm, ayat 39) .

No comments:

Post a Comment