Friday, May 20, 2011

pertingkat integriti , ummah berkualiti ~KALIMAH integriti biasa pada pendengaran dan kian difahami masyarakat kerana semakin luas penggunaannya dalam penulisan serta perbahasan umum. Khasnya, selepas penekanan diberi dalam perkhidmatan dekad ini.
Penekanan khusus dapat dilihat melalui beberapa usaha pengukuhan dan pembaharuan perkhidmatan iaitu dengan penubuhan institusi serta pelan tindakan khas iaitu Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Pelan Integriti Nasional (PIN) selain tumpuan terhadap rancangan pembangunan.

Namun, sebagai pegangan nilai ia sebenarnya sudah dijadikan dasar dalam pelbagai bentuk dan penggunaan istilah sejak kemerdekaan lagi. Integriti adalah istilah menggambarkan pegangan nilai dan kayu pengukur kepada nilai diri yang kompeten, profesional, jujur dan amanah sama ada sebagai anggota masyarakat mahupun penjawat awam.

Ia adalah elemen penting dalam pembentukan sahsiah, etika, imej dan jati diri jika dibudayakan dalam masyarakat tanpa mengira kaum, agama, bangsa dan negara. Justeru, isu membabitkan integriti semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat dan pemimpin pelbagai lapisan.


Isu seperti kelewatan dan ketidakcekapan, kecuaian, sikap sambil lewa dalam perkhidmatan, ketirisan, penyalahgunaan kuasa, penipuan dan rasuah banyak diperkatakan.


Kehangatan perbahasan dan tindakan berkaitan integriti disebabkan beberapa faktor antaranya tahap kesedaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membuat penilaian dan pemilihan terbaik bagi setiap urusan mereka.

Oleh itu, yang penting sebenarnya adalah faktor kebangkitan kita untuk melunaskan amanah Allah, kebimbangan untuk menjawab apabila gagal melunaskan dan faktor kesedaran mengenai peranan kita untuk menjadi cerminan sesama Islam dan teladan kepada bukan Islam.

Kegemilangan tamadun Islam bersandar kepada kekuatan sahsiah. Ia adalah bukti pegangan akhlak dan integriti yang utuh. Pembentukan sahsiah diri yang baik dan hebat bukan satu pilihan sebaliknya kewajipan dan teras dalam Islam iaitu melalui kehidupan berakhlak.


Bahkan Islam didefinisikan sebagai akhlak yang baik seperti sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Sesungguhnya agama itu (al-din) adalah akhlak yang baik.”


Imam al-Ghazali berkata, akhlak ialah nilai yang tertanam dalam jiwa seseorang sehingga melahirkan tindakan baik secara spontan. Pandangan Ibn Manzur dan Abu Ali Miskawayh, ia adalah refleksi kepada nilai yang terbit dalam diri dan naluri manusia serta faktor penentu kecemerlangan.


Persoalannya ialah bagaimana memupuk integriti sebagai sebahagian sahsiah diri, khasnya dalam suasana kehidupan hari ini yang mencabar dan manusia seolah-olah dicabar pelbagai peluang serta keperluan?


Dalam apa juga halnya, kaedah Baginda Rasulullah SAW memahatkan penghayatan ihsan dan perlakuan berakhlak melalui qudwah hasanah adalah formula terbaik.


Firman Allah bermaksud: “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk memberi rahmat bagi sekalian alam.” (Surah al-Anbiya, ayat 107)


Rahmat pengutusan Rasulullah SAW adalah nikmat terbaik kepada manusia dan segala makhluk meliputi segala aspek dan tempoh jangka masa kehidupan. Salah satu aspek rahmatnya adalah mengubah gaya hidup negatif kepada yang positif, jahat kepada baik dan berusaha ke arah pencapaian terbaik dalam melahirkan khaira ummah melalui sahsiah diri yang Baginda pamerkan.


Pencapaian terbaik itu juga mestilah dengan cara yang tidak membawa kemudaratan atau keburukan kepada orang lain.


Imam al-Ghazali melontarkan idea sahsiah diri melalui integriti dengan berkesan sekali apabila mengingatkan tiga asas dalam melakukan sesuatu tugasan iaitu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan bersihkanlah hati.


Ketika melakukannya pula khusyukkanlah hati dan sesudah melakukannya tundukkanlah hati. Ke-tiga-tiga proses berterusan ini se-benarnya proses menjadikan integriti sebagai sahsiah diri.


Dengan erti kata lain, nilai integriti yang ditekankan adalah ikhlas, berasaskan matlamat yang jelas, komited, dedikasi, fokus dan tidak sombong atau mengungkit-ungkit.


Adapun formula penghayatan ihsan pula ialah apabila individu sentiasa mengingati Penciptanya dan merasakan setiap perbuatan dan gerak hatinya dinilai Allah dengan nilaian serta balasan yang berganda.


Firman Allah bermaksud: “Sesiapa melakukan amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang melakukan perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” (Surah al-An’am, ayat 160)


Penilaian pada setiap amalan ini ditegaskan dalam ayat lain yang bermaksud: “Dan tidaklah engkau (wahai Muhammad) dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah kamu (wahai umat manusia) dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu, ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di muka bumi atau di langit, dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata.” (Surah Yunus, ayat 61)


Rahmat daripada formula Rasulullah SAW melahirkan umatnya yang bukan sekadar ramai jumlahnya tetapi hebat sahsiah melalui penghayatan hidup berakhlak atau berintegriti .


No comments:

Post a Comment