Tuesday, May 31, 2011

~ Al-masyaqqatu tajlibu at-taysiir ~


ISLAM adalah merupakan agama yang meraikan situasi dan keadaan. Umat Islam tidak akan merasa kesusahan sekiranya mereka memahami hukum-hakam Syariah Islam.

Ini adalah kerana, pelaksanaan Islam adalah anjal dengan memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk mempraktiskan hukum mengikut kemampuan dan keupayaan mereka, tanpa meninggalkan asas dan prinsip yang tetap.

Oleh itu, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat r.a untuk sentiasa memudahkan ketika menyampaikan dakwah agar Islam dapat diamalkan oleh semua tanpa mengalami kesulitan. Sabda Nabi SAW: Sesungguhnya kamu diutus untuk memudahkan dan bukan diutus untuk menyusahkan. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sebenarnya, inilah kehendak Allah SWT, Iaitu apabila umatnya melakukan ibadah, mereka tidak ditimpa sebarang kesusahan dan kesulitan. Firman Allah SWT: Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran… (al-Baqarah: 185)

Perlulah difahami bahawa kita tidak dapat menafikan terdapatnya kesusahan dalam beragama. Ia adalah hakikat yang tidak boleh dinafikan. Setiap amalan mempunyai kesusahan dan kesukarannya yang tersendiri. Sebagai contoh, kewajipan membayar zakat. Ia tentunya mempunyai kesusahan kerana perlu melakukan pengorbanan dari segi harta benda demi menunaikan kewajipan Allah SWT tersebut.

Bukan itu sahaja, umat Islam juga mungkin mengalami kesukaran untuk mengira taksiran harta yang dikenakan zakat dan jumlah yang perlu dikeluarkan. Di peringkat syarikat, zakat menjadi lebih rumit untuk dikira sehingga ada beberapa pandangan ulama mengenai pengiraan zakat syarikat. Ini adalah kerana, zakat syarikat perlu mengambil kira pemegang saham Muslim atau tidak, pemilikan sempurna, mencukupi haul (setahun) dan sebagainya.

Demikian contoh kesukaran yang ada untuk menunaikan tuntutan agama. Ini termasuklah hukum-hakam yang lain seperti solat, puasa, haji, jihad dan sebagainya. Namun begitu, bukanlah tujuan dan matlamat Allah SWT untuk memberikan kesusahan kepada hamba-hamba-Nya. Firman Allah SWT: Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan)… (al-Maidah: 6)

Kaedah fiqh ini bermaksud kesukaran membawa kemudahan. Ia bermaksud Islam membawa konsep kemudahan dan keringanan. Umat Islam yang berhadapan dengan situasi kesusahan akan diberikan kelonggaran dan keringanan.

Namun, yang dimaksudkan dengan kesusahan ini ialah kesusahan yang terkeluar daripada kebiasaan. Contohnya, orang yang sakit diberikan keringanan untuk melakukan solat dalam keadaan duduk, meninggalkan puasa dan sebagainya.

Dengan kata lain, kesusahan yang biasa tidak boleh diberikan rukhsah seperti lapar dan dahaga ketika berpuasa. :)No comments:

Post a Comment