Saturday, April 23, 2011

~ solat atas kenderaan ~Solat ibadat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam berbeza dengan ibadat lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud: "Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat dan kemuncaknya adalah jihad."

Solat tiang agama, orang yang tetap mendirikan solat, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama pada dirinya, manakala orang yang meninggalkan solat, maka ia telah meruntuhkan agama pada dirinya.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud: “Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan solat dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang yang khusyuk.”

Untuk melakukan solat atas kenderaan, caranya iaitu hendaklah menghadap kiblat pada permulaan solat sebagai mana hadis diriwayatkan oleh Ahmad daripada Anas, beliau berkata yang bermaksud: “Rasulullah ketika musafir dan ingin bersolat sunat di atas tunggangannya, Baginda menghadap ke arah kiblat dan bertakbir untuk solat, kemudian Baginda melepaskan (tali) tunggangannya dan bersolat ke arah mana tunggangannya menghala.”


Namun, solat di atas kenderaan hanya untuk solat sunat. Sekiranya dilakukan untuk solat fardu, hendaklah diulang solat terbabit apabila sampai destinasi yang dituju kerana berdiri adalah rukun solat. Sekiranya dilakukan dengan cara duduk, maka tidak sempurna rukun.


Kedua, solat dalam kenderaan yang bergerak seperti kereta api menjadikan kiblat tidak tetap. Justeru, hendaklah diulang semula solatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, daripada Amir bin al-Rabi’ah, katanya yang bermaksud: “Saya melihat Rasulullah SAW bertasbih (melakukan solat) ketika Baginda berada di atas tunggangannya dan menghadap kepalanya ke mana-mana arah yang dituju (oleh tunggangannya) dan Rasulullah SAW tidak melakukannya untuk solat fardu.”


Sekiranya seseorang itu melakukan solat sunat ketika dalam kapal terbang dalam keadaan duduk di kerusi, pertama dia hanya perlu niat dan takbir seperti biasa. Sekiranya dapat menentukan arah kiblat, sunat kepadanya untuk menghadap kepadanya pada permulaan solat, iaitu pada ketika takbiratulihram. Lakukan rukun qauli (bacaan) seperti biasa, manakala rukun-rukun fi’li (perbuatan) dilakukan dengan gerakan yang sedikit, sekadar membezakan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Wallahua’lam.


No comments:

Post a Comment