Tuesday, January 10, 2012

~ akal vs syahwat ~
AKAL adalah potensi manusiawi yang penting dan simbol keistimewaan manusia kerana dianugerah Allah kelebihan sangat berharga. Allah mengurniakan akal sebagai neraca untuk manusia menimbang lalu memilih mana yang baik dan buruk.
Akal jugalah yang membezakan manusia dengan haiwan. Dengan memanfaatkan akal sesuai dengan tujuan sebenar Allah mengurniakannya, akan dapat menyempurnakan iman, agama dan akhlak manusia.
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. - Surah Al-A'raf, Ayat 179 Allah SWT memuji hamba-Nya yang berakal dan menggunakan akal untuk berfikir. Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (keringnya) dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Surah al-Baqarah, ayat 164)

Kejadian manusia walaupun berasal dari air mani yang hina, namun diberi kedudukan mulia lantaran dikurniakan akal. Firman Allah bermaksud: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Surah at-Tin, ayat 4)

Namun, kemuliaan yang diperoleh itu hanya benar jika akalnya digunakan untuk berfikir dan merenung ciptaan Allah, meningkatkan keimanan, menolong agama-Nya dan membina kemuliaan akhlak.

Sebaliknya, kegagalan memanfaatkan kelebihan akal untuk memikirkan keagungan dan ciptaan Allah, serta mengabdikan diri kepada-Nya akan menyebabkan manusia itu dijatuhkan Allah tarafnya lebih hina daripada binatang.
Firman Allah bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai.” (Surah Al-A'raf, ayat 179)

Manusia di dunia ini sebenarnya berada di dua persimpangan antara runtunan hawa nafsu dan keimanan terhadap Allah SWT. Maka Allah mengurniakan akal untuk manusia berfikir, sama ada memilih keimanan yang membawa keredaan Allah atau kehendak nafsu yang mendatangkan kemurkaan-Nya.

Sebenarnya Allah mengurniakan akal supaya manusia memilih jalan kebaikan. Sebab itu manusia yang memilih beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan amalan salih dikira orang berjaya.

Sebaliknya yang menurut hawa nafsu tidak terkawal sehingga terjerumus ke lembah maksiat, maka sangat buruk padahnya.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah Yusuf, ayat 53)

Kesihatan akal juga perlu penjagaan supaya kelebihan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Nabi SAW bersabda bermaksud: “Semua yang mengacaukan akal dan segala yang memabukkan adalah haram.” (Hadis riwayat Abu Daud)

Penjagaan fungsi akal ialah dengan membanyakkan menimba ilmu pengetahuan bermanfaat sebagai makanan buat otak. Ilmu itu termasuk pengetahuan keagamaan dan segala ilmu yang berfaedah. Akal yang kosong adalah akal orang yang fasik.

Allah memerintahkan kita supaya mempergunakan akal untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dan kehinaan bakal menimpa mereka yang menyalahgunakan akal fikiran. Firman Allah bermaksud: “Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya.” (Surah Yunus, ayat 100)

Akal memang ada musuhnya iaitu syahwat, begitulah sebaliknya. Kedua-duanya saling berusaha untuk mengalahkan lawan masing-masing.

Kata Saidina Ali: “Akal adalah musuh syahwat. Ilmu menjaga akal dan keinginan itu memperkuat syahwat. Segala keinginan berkenaan saling berebut untuk jadi pemenang. Manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang menghidupkan akalnya, kemudian membunuh syahwatnya (yang mengajak kepada kejahatan) dan menyusahkan dirinya demi kebahagiaan akhirat.”

Orang yang berubah adalah orang yang mempergunakan akal fikiran, waktu dan tenaganya untuk semakin dekat dengan Allah kerana perubahan itu dekat kepada kejayaan, kebahagiaan dan kemuliaan.

Hendaknya, setiap masa berlalu harus ada ilmu yang masuk ke dalam akal kita, baik melalui pembacaan, pendengaran atau menghadiri majlis ilmu yang menjadikan akal lebih baik dari sebelumnya.

No comments:

Post a Comment