Thursday, March 17, 2011

~ Nasyid seimbangkan hiburan ~
KECENDERUNGAN masyarakat kini yang lebih gemar hiburan perlu dipandu dengan pengisian yang betul agar tidak 'hanyut' oleh budaya hedonisme yang semakin banyak disiarkan menerusi media massa.

Meneliti perkara ini, nasyid dilihat amat signifikan berperanan sebagai hiburan alternatif yang juga boleh mengajak manusia kepada kebaikan Nasyid juga menjadi medium melestarikan dakwah secara berhikmah.

Ini selaras dengan maksud firman Allah yang bermaksud: Serulah kepada jalan Tuhan-Mu dengan penuh hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah dengan cara yang baik. (an-Nahl: 35)

No comments:

Post a Comment